Germany at its Best

Germany at its best: Nordrhein-Westfalen

Germany at its best: Nordrhein-Westfalen

Lokasyon pazarlama kampanyası “Germany at its best: Nordrhein-Westfalen” vatandaşlara, iş ve bilim insanlarına, mucitlere ve eyaletin diğer önemli şahıslarına ulusal, Avrupa veya uluslararası çapta göstermiş oldukları üstün başarı ve performanslarını sunmaları için çağrıda bulunuyor.

Almanya’yı en iyi yönlerinden keşfedin!

İndirme klasörünüz

İndirme klasörünüz

Bu indirme klasörüyle, Kuzey Ren-Vestfalya ile ilgili ve sizin için önemli olan bilgileri derleyin. Tek yapmanız gereken, sayfa sonundaki sembole tıklamak ve bir dosyayı ya da güncel bir sayfanın içeriğini indirme klasörüne eklemektir. Ziyaretinizin sonunda, dosyaları zip formatında indirebilirsiniz.

The contents of your Download Folder:

Your Download Folder is currently empty.

Kuzey Ren-Vestfalya'da partner networkü

Kuzey Ren-Vestfalya'nın ekonomisi birçok taşıyıcı sütun üzerinde durmaktadır. NRW.INVEST, eyalet içerisinde Kuzey Ren-Vestfalya Ekonomi Bakanlığının liderliğinde verimli partner ağı ile yakın koordinasyon içerisinde hareket etmektedir. Kurum, bu bağlamda sanayi ve ticaret odaları, sektör kümelenmeleri ve diğer girişimler ile işbirliği içerisindedir. Tüm kurum ve network partnerleri Kuzey Ren-Vestalya’nın dinamik ekonomik gücünü ve uluslararası rekabet yeteneğini sürekli ileri taşımak için birlikte çaba harcarlar.

  Kontakt Contact Contact 連絡先 문의하기 Контакт İletişim

Dr. Adem Akkaya

NRW.INVEST Türkiye Temsilcilik Müdürü

+90 212 24918-48
+90 212 24918-49

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomi, İnovasyon, Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomi, İnovasyon, Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı görevi eyaletin ekonomisi için en uygun çerçeve koşullarını oluşturmaktır. Eyaletin ekonomi politikalarının amacı, ekonomi ve sanayi dostu bir iklimi desteklemektir. Kuzey Ren Vestfalya'nın yenilikçi, gelecek vaat eden ve cazip bir ekonomi merkezi olarak güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

NRW.International

NRW.International GmbH eyaletin dış ticaretini destekleyici operasyonel görevleri yerine getirir. Kurumun sorumlu hissedarları Kuzey Ren-Vestfalya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (IHK NRW), Batı Alman Zanaatkârlar Odası Birliği (WHKT) ve NRW.BANK’tır. NRW.International, eyaletin kaynaklarıyla şirketlere seçilmiş yurt dışı fuarlarına katılımlarında destek olmakla birlikte eyaletin ekonomi ve sanayi çevrelerinin yabancı pazarlardaki angajmanını yükseltmek için de çaba göstermektedir. Söz konusu kurum bu amaçla delegasyonu seyahatleri ile sektörlere yönelik bilgilendirme ve iletişim etkinlikleri düzenlemektedir. Ayrıca Kuzey Ren-Vestfalya dış ticaret portalı www.nrw-international.de eyaletteki ihracat şirketlerine çok çeşitli hizmetler ve veri bankaları sunmaktadır.

NRW.BANK

Kuzey Ren-Vestfalya’nın yatırım destek bankası olarak  NRW.BANK eyalete yapısal ve ekonomik-politik hedeflere ulaşmada destek olmaktadır. Faaliyetleri esnasında bir kamu kurumu olarak rekabet anlamında tarafsız olan NRW.BANK, klasik kredilerden özel danışmanlık hizmetlerine kadar kredi ekonomisi destek ürünlerinin tüm yelpazesini bünyesinde barındırmaktadır. NRW.BANK’ın hedefi, eyalette meydana gelen yapısal değişikliklere eşlik etmek ve modern bir bilgi ve hizmet toplumuna doğru geçişi desteklemektir.

Kuzey Ren-Vestfalya'da kümelenmeler

Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümetinin kümelenme politikası firmaların, araştırma kurumlarının ve kamunun tüm değer zincirleri boyunca farklı ve teknoloji alanında birlikte çalışmalarını teşvik etmektedir. Hedef lider pazarlara girebilmek ve ekonominin rekabet yeteneğini güçlendirecek, büyüme ve istihdam sağlayacak yenilikçilik için uygun bir ortam oluşturmaktır.

Batı Alman Zanaatkârlar Odası Birliği

Batı Alman Zanaatkârlar Odası Birliği (WHKT) Kuzey Ren-Vestfalya'daki yedi zanaatkârlar odasının merkezi çatı organizasyonudur. Birliğin görevleri arasında zanaatkârlar odalarının benzer şekilde yürütülen görevlerini organize ve koordine etmek, eyalet daireleri karşısında onların menfaatlerini temsil etmek ve zanaatkâr odalarının diğer zanaat organizasyonları ile olan ilişkilerini sürdürmek sayılabilir. WHKT kendisini, zanaatkâr oda ve işletmelerini geleceğe güvenle hazırlamak için geliştirme süreçleri açısından itici bir güç olarak görmektedir.

IHK NRW – Kuzey Ren-Vestfalya'da sanayi ve ticaret odaları

IHK NRW, Kuzey Ren-Vestfalya sanayi ve ticaret odalarının çalışma grubudur. Söz konusu çalışma grubu eyalet politikasının, eyalet hükümetinin, yönetimlerin, birliklerin ve diğer organizasyonların karşısına Kuzey Ren-Vestfalya'daki 16 sanayi ve ticaret odasının müşterek menfaat temsilcisi olarak çıkmaktadır. IHK NRW’nin görevi Kuzey Ren-Vestfalya ekonomi çevrelerinin, şirketlerinin ve üye odaların ihtiyaçları doğrultusunda ortak pozisyonları belirlemek ve temsil etmektir.